Velkommen - www.dinkiro.no - Din Kiropraktor Arnhild Svindland


Gå til innholdet

Forsiden:


Om Kiropraktoren


Velkommen til Din Kiropraktor på Kokstad!

Vår kompetanse innen muskel-, nerve- og skjelett-plager gjør oss i stand til å diagnostisere og hjelpe med rygg og nakkelidelser, smerter og nedsatt funksjon i armer og ben, hodepine, migrene og belastningsskader.

De fleste pasienter hos oss har plager fra muskler og ledd som følge av skade eller ulykke, feilbelastning eller belastning over lang tid, overvekt, lite fysisk aktivitet, lange hektiske arbeidsdager, stress eller bekymring.
I spesielle faser i livet som ved graviditet, etter skade eller sykdom har også en del behov for kiropraktisk behandling.
Noen har medfødte svakheter eller lyter som gjør at de lettere får plager med bevegelsesapparatet.
Andre oppsøker oss for å optimalisere muskel og leddfunksjon, for behandling, råd og veiledning i forbindelse med trening og prestasjoner, eller for å forebygge smerter og plager.

Kiropraktoren vil på bakgrunn av det pasienten forteller og en undersøkelse enten starte et behandlingsopplegg, eller henvise pasienten til videre røntgen-, CT- eller MR-undersøkelser eller spesialist i de tilfeller hvor det er hensiktsmessig. Kiropraktoren kan også henvise til fysioterapeut og kan sykemelde pasienten i opp til 12 uker om det er nødvendig.

Etter 6 års utdanning på høgskolenivå (MSc Human Sci.) har kiropraktoren en bred kunnskapsbase. Dette gjør henne i stand til å utføre trygg behandling tilrettelagt for den enkelte pasient. Spesielle behov i forbindelse med andre sykdommer eller skader blir særlig vektlagt.
Av og til har pasienter andre plager som bør videre undersøkes. Kiropraktoren har kunnskap om symptomer og funn som kan kreve videre utredning. Kiropraktoren vil da henvise pasienten videre.

Kiropraktor-tittelen er en beskyttet tittel og kan kun benyttes av autoriserte kiropraktorer. Det er en trygghet for pasienten å vite at den som behandler han eller henne har de rette kvalifikasjoner for oppgaven.

Hodepine, smerter og nedsatt bevegelse i nakke, plager i armer i forbindelse med kontorarbeide eller arbeid i dårlige stillinger, ryggsmerter og problemer med å rette seg opp etter å sitte lenge, problemer med å få sokker på om morgenen og stikkende smerter ved forkjært bevegelse er kjente plager for mange.
Kiropraktisk behandling er ofte svært effektiv på denne type lidelser, og mange spør seg hvorfor de ikke oppsøkte hjelp før!

Behandling er individuelt tilrettelagt. Ofte utfører kiropraktoren en manipulasjonsbehandling, det pasientene ofte refererer til som "knekket", og massasje, tøying og triggerpunktbehandling av stram muskulatur. Det er viktig at pasienten føler seg trygg i behandlingssituasjonen og at vi har en god dialog. Noen gruer seg for manipulasjonsbehandling, men som regel er det mye mindre dramatisk enn pasienten tror på forhånd!
Hensikten med denne behandling er å bedre bevegelse i leddene og løse stram muskulatur. Ofte får pasienten noen øvelser han eller hun bør gjøre for å bede funksjon av muskler og ledd.

Vi ønsker at pasienter oppsøker oss snart etter muskel-, skjelett-plager oppstår, da både forskning og praktisk erfaring viser at behandling er mest effektiv på akutte plager. Langvarige lidelser krever som regel noe lenger behandlingstid.

Det er godt når smertene forsvinner, men viktig å prøve å unngå at plagene kommer tilbake. Sammen kan kiropraktoren og pasienten prøve å finne fram til hva pasienten bør gjøre for å holde bevegelsesapparatet i god form videre framover.

Dette var litt informasjon om hva du kan forvente når du kommer til kiropraktoren. Selv har jeg arbeidet som kiropraktor siden 1999 og synes det er et svært spennende og utfordrende yrke. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon i forbindelse med kiropraktisk behandling.

Hjem | Om Kiropraktoren | Vi behandler | Kontakt oss | Lenker | Side kart


Sist oppdatert 03.01.10. | arnhild.svindland@dinkiro.no

Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden